Zarządzanie szkoleniami e-learningowymi w organizacji nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki Plaftormie HR Empower będziesz definiować grupy odbiorców szkoleń e-learning, dodawać e-learningi do wybranych grup stanowiskowych, będziesz monitorować poziom realizacji szkoleń, wreszcie będziesz zarządzać zawartością e-learningów. Zacznijmy od początku.


Standardy szkolenia e-learning

Szkolenia e-learning obsługiwane są w formacie SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Jest to standard opisujący wytyczne i zasady budowania szkoleń e-learningowych pozwalający na odtwarzanie ich na każdym komputerze użytkowników.

Poza szkoleniami w formacie SCORM możliwe jest przygotowanie e-learninu na bazie prezentacji Power Point. To proste rozwiązanie pozwoli na samodzielne tworzenie treści przez pracowników HR i dystrybucję ważnych szkoleń wśród wybranych grup pracowniczych.


Zarządzanie szkoleniami e-learning

Osoba zarządzająca platformą może samodzielnie tworzyć reguły uczestnictwa w szkoleniach e-learningowych. Dzięki platformie możemy definiować grupy odbiorców szkoleń, np. szkolenia z zarządzania zespołem kierować do kierowników i liderów, szkolenia BHP kierować do całej kadry, a szkolenia RODO do wybranych grup przetwarzających dane osobowe.

Modułem e-learning zarządza oddelegowany pracownik HR. Zarządzanie wybranymi szkoleniem w ramach podległego zespołu przysługują kierownikom. Mogą oni kierować wybranych pracowników na szkolenia jeśli uznają to za uzasadnione.

Ustawienia e-learningów

E-learningi możemy udostępniać jako obowiązkowe lub dobrowolne. Każdy e-learning może być opatrzony banderolą wyróżniającą go z listy. Szkolenia mogą kończyć się testem lub mogą być „zaliczane” po zapoznaniu się z określoną ilością slajdów.


Komunikacja z użytkownikiem

Plaftorma HR Empower wysyła notyfikacje do użytkowników. Wiadomości wysyłane są w formie e-mail oraz jako powiadomienia wyświetlane w platformie. Każdy użytkownik zaproszony do wzięcia udziału w szkoleniu e-learning dostanie maila z linkiem i dowolną treścią. Treści wiadomości są definiowane przez osobę zarządzającą modułem.

W przypadku braku realizacji szkolenia, system będzie wysyłał przypomnienia a w razie potrzeby poinformuje też przełożonego lub pracownika HR.


Raportowanie oraz archiwizowanie danych

Elearning realizacja w czasie

Wszystkie dane możemy raportować w wygodny dla użytkownika sposób. Platforma daje dostęp do wykresów, raportów pobieranych bezpośrednio do Excela, raportów w formacie PDF oraz wizualizacji, które można pobrać i przekleić do prezentacji w Power Point.

Ponieważ wiele szkoleń jest obligatoryjnych system archiwizuje dane dotyczące kto, kiedy i jakie szkolenia odbywał. W przypadku szkoleń e-learningowych wymagających regularnego powtarzania możemy ustawić automat monitorujący wykonywanie tych szkoleń.