Ocena 360

Moduł – Ocena 360 – umożliwia ocenianie pracowników przez przełożonych, wybranych współpracowników, podwładnych, a nawet kontrahentów. Ocena 360 daje bogatszy obraz kompetencji ocenianego pracownika. Uzupełniona o anonimowe komentarze osób oceniających stanowi wielowymiarowy feedback dla pracownika.

planowanie sukcesji - arkusz zarządzanie talentami

Zobacz jak dobrze zbudowana jest ocena 360 w platformie Empower Talent Managment.

ocena 360

Ocena 360, 270, 180

Ocena 360, ocena 270 i ocena 180 mogą równolegle funkcjonować w organizacji. Część pracowników może być objęta ocena 360, a część oceną 180. Platforma Empower Talent Managment umożliwia prowadzenie równolegle oceny 180, oceny 270 i oceny 360. Przełożony samodzielnie wybiera osoby, które mają być oceniane różnych trybach. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu 360 dla wybranych pracowników przełożony wskazuje osoby oceniające. Każdy współpracownik zaproszony do oceny 360 dostaje powiadomienie E-mail z zaproszeniem do udziału w ocenie.

Osoby objęte normalnym trybem oceny 180 oceniane są wyłącznie przez przełożonych. Jednocześnie mogą współuczestniczyć w ocenie współpracowników w trybie oceny 360.

Raport 360

Ocena 360 jest obszernie raportowana. Z tego względu indywidualne raporty PDF są kompaktowe i przejrzyste. Zespół Empower zaprojektował raporty 360 zawierające wszelkie istotne informacje zebrane w schludny i czytelny projekt.

Wszystkie dane możemy eksportować do PDF lub do Excela.

Raporty wyświetlają dynamicznie filtrowane dane z różnych lat i obszarów.

wp_footer(); ?>