System ocen pracowniczych

Czym jest system ocen pracowniczych?

Jaki system ocen wybrać?

System ocen pracowniczych jest sformalizowanym procesem oceny i rozwoju pracownika. Największym atutem ocen pracowniczych jest możliwość wszechstronnego wykorzystania w motywowaniu, w planowaniu zatrudnienia, awansów, w planowaniu ścieżek kariery, w opracowywaniu programów szkoleniowych, a także w polityce wynagradzania i premiowania.

Przy tym stosowanie ocen pracowniczych jest korzystne zarówno dla firm, jak i dla samych zatrudnionych. Ocenianie wpływa na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, poprawia komunikację między przełożonym i pracownikiem, daje pracownikom feedback dotyczący ich pracy, wymagań przełożonych, możliwości rozwoju, itp.

Na rynku spotykamy bardzo uproszczone i łatwe w użyciu rozwiązania jak również szczegółowe i rozbudowane procesy. Wybór zależy od kultury organizacyjnej, rodzaju pracowników, branży, celów, itp..

Generalną zasadą jest tworzenie systemu ocen pracowniczych dającego wszelkie niezbędne informacje dla HR i biznesu. Dzięki narzędziom Informatycznym możemy dzisiaj zestawiać i analizować wszelkie dane z procesu szybko i sprawnie.

Jednocześnie system musi być tak prosty i przejrzysty jak tylko możliwe. Odbiorcami naszego systemu są pracownicy i o pracownikach musimy pamiętać tworząc arkusze, workflow czy procedury.

Porozmawiaj o dobrych praktykach ocen pracowniczych!

Kryteria oceny

Zaangażowanie pracowników we wdrażanie systemu ocen

W systemie ocen pracowniczych najczęściej oceniamy kompetencje. Rozwiązanie to jest szczególnie godne polecenia, jeśli planujemy wdrożyć model zarządzania kompetencjami i spójną politykę HR w zakresie rekrutacji, rozwoju czy oceny.

Ocena powinna się odnosić do tych aspektów naszej pracy, które zostały ocenione jako istotne z punktu widzenia efektywności stanowiskowej i efektywności organizacji. Możemy oceniać kompetencje, poziom realizacji celów jakościowych, KPI, itp. Kryteria oceny informują pracownika o oczekiwaniach względem jego pracy, jakie są najbardziej pożądane kompetencje, a jakie mają niewielkie znaczenie dla wykonywanej pracy. Np. brak wybitnych zdolności komunikacyjnych nie przekreśla analityka finansowego, podczas gdy doradca klienta musi być komunikacyjnie sprawny.

Kryteria oceny muszą być precyzyjne i łatwe do zaobserwowania lub mierzenia. Zmniejsza to szansę niesprawiedliwej oceny (np. nie lubię ludzi, którzy robią błędy ortograficzne).

Dobrą praktyką jest powołanie zespołu projektowego, który jest odpowiedzialny za sprawny przebieg procesu oraz współtworzenie systemu oceny. Zespół projektowy wybiera kryteria oceny, kompetencje, dzieli stanowiska na grupy, słowem tworzy system. SOP powołany siłami pracowników spotyka mniejszy opór załogi oraz jest lepiej dopasowany do potrzeb organizacji.

Komunikacja

Wdrażając system ocen dbamy o przejrzystą komunikację wewnętrzną. Podczas całego projektu komunikujemy cele, oczekiwania, etapy pracy, itp. Ważne żeby prace nad projektem były jawne, a pracownicy mogli na bieżąco rozwiewać obawy i wątpliwości.

Wymierne efekty ocen pracowniczych

System ocen pracowniczych powiązany jest z innymi narzędziami zarządzania. Pracownicy wiedzą, że ocena ma sens i będzie miała przełożenie na konkretne działania w przyszłości (rozwój, szkolenia, ścieżki rozwoju) lub konkretne korzyści finansowe(premie).

Automatyzacja systemu ocen pracowniczych

zarządzanie talentami

Programy informatyczne do zarządzania SOP rewolucjonizują efektywność procesu z punktu widzenia HR. Ocena ma sens wyłącznie wtedy gdy niesie konsekwencje (szkolenia, awanse, premie, zwolnienia). Niestety przetwarzanie kilkuset ankiet w wersji papierowej jest zadaniem nie tylko nudnym, ale też szalenie czasochłonnym. W praktyce użyteczne raporty i wnioski rzadko powstają. Nasza aplikacja wpływa na lepszy przebieg rozmowy oceniającej(obie strony mają podgląd wyników przed przystąpieniem do spotkania i mogą się lepiej przygotować), oszczędza czas pracowników poprzez zautomatyzowanie procesu(w skali przedsiębiorstwa są to setki godzin oszczędności), generuje użyteczne raporty dla pracowników HR ale też dla przełożonych, pozwala na łatwe wyszukiwanie pracowników o pożądanych kompetencjach na wakujące stanowiska, i wiele innych.