Ocena pracownicza.

Zbuduj kompetentny zespół dzięki wielopłaszczyznowej ocenie pracowniczej. Twórz arkusze oceny w oparciu o własny model kompetencyjny, decyduj o rodzaju oceny (360, 180), wskaż źródła oceny i korzystaj z kompletnych raportów.

Oceniaj pracowników na komputerze lub na urządzeniach mobilnych.

Zarządzanie
celami.

Wyznaczaj i oceniaj cele w organizacji.

Cele indywidualne mogą wspierać realizację celów zespołowych. Cele zespołowe mogą być elementem realizacji celów ogólnofirmowych. Dzięki kaskadowaniu tworzymy strukturę zależności między celami w organizacji.

Ocena realizacji celów może być częścią ocen pracowniczych oraz częścią systemu premiowania.

Szkolenia stacjonarne
& e-learning.

Planuj szkolenia powiązane z wynikami oceny kompetencyjnej i celami rozwojowymi pracownika. Reaguj od razu, kiedy widzisz braki kompetencyjne lub potrzeby rozwojowe. Szybko i precyzyjnie.

Organizuj szkolenia on-line. Twórz własne treści lub korzystaj z gotowych szkoleń e-learning w standardzie SCORM. Zarządzaj dostępnością i obecnością uczestników. Teraz to prostsze niż kiedykolwiek.

Apps Screen Image 1 Apps Screen Image 1

Komunikacja.

Personalizowane maile pomagają utrzymać zaangażowanie i przypominają o ważnych zadaniach. Dlatego stosuj automatyczną wysyłkę wiadomości. Informuj pracowników o oczekujących zadaniach, terminach realizacji celów, ocenach do wypełnienia czy planowanych szkoleniach.

Automatyzuj komunikację systemu z użytkownikiem i zajmij się tym co naprawdę ważne.

Empower – ocena, cele i rozwój pracownika