Moduł szkolenia

Szkolenia i rozwój pracownika są naturalnym następstwem oceny pracowniczej. Moduł szkolenia pozwala tworzyć i monitorować szkolenia w organizacji. Każdy pracownik może być skierowany na szkolenie na podstawie różnych zdarzeń:

 • Szkolenia tworzone na bazie luk kompetencyjnych
 • Szkolenia uzgodnione przez przełożonego i pracownika podczas oceny okresowej
 • Szkolenia wynikające z przyjętej ścieżki kariery
 • Szkolenia techniczne i szkolenia organizowane ad hoc
 • Szkolenia wynikające ze spływających do HR wniosków szkoleniowych

Automatyczne powiadomienia

Wszystkie zdarzenia związane ze szkoleniami platforma monitoruje i wysyła informacje do zainteresowanych osób. Zarówno pracownik jak i przełożony dostaje wiadomości o dostępnych szkoleniach, zapisie na listę uczestników, prośbie o wypełnienie ankiety poszkoleniowej, itp.

plan sukcesji

Sprawdź moduł szkolenia!

Zapisywanie na szkolenia

zapisywanie na szkolenia
Uprawnienia do zapisywania na szkolenia przysługują:

 • Pracownikowi HR
 • Przełożonemu
 • Pracownikowi

Wybór opcji zależy od decyzji pracownika HR. Może samodzielnie kierować pracowników na obowiązkowe szkolenia, może decyzję zostawić w rękach przełożonego lub pracownika.

Takie rozwiązanie ułatwia elastyczne zarządzanie grupami szkoleniowymi oraz dostępnymi zasobami w zespołach.

Szkolenia na bazie luk kompetencyjnych

szkoleniaDzięki powiązaniu wyników ocen pracowniczych ze szkoleniami uzyskujemy zupełnie nowy wymiar planowania szkoleń i rozwoju pracowników. Platforma umożliwia automatyczne dobieranie szkoleń kompetencyjnych dla osób posiadających luki kompetencyjne, a więc dla osób nie spełniających oczekiwanego poziomu kompetencyjnego.

System wskazuje nie tylko kompetencje wymagające poprawy ale też poszczególne wskaźniki w ramach kompetencji.

Analogicznie możemy wybierać osoby o najwyższych osiągach, tzw. talenty i organizować dla nich wybrane szkolenia.

Dzięki takim rozwiązaniom szkolenia są dużo lepiej dopasowane do autentycznych potrzeb pracownika. Możemy budować programy szkoleniowe składające się z kilku wybranych wskaźników zamiast tradycyjnych szkoleń budowanych wokół kompetencji.

Sukcesja plan

Raportowanie szkoleń

Szkolenia każdego pracownika są archiwizowane oraz uzupełniają indywidualną kartę pracownika. Ponadto każdy przełożony ma dostęp do raportów pokazujących jakie szkolenia przechodził jego zespół. Raportujemy wiele wskaźników, np.

 1. Tematy szkoleń
 2. Uczestnicy
 3. Terminy
 4. Koszt jednostkowy
 5. Koszty całkowite przypadające na pracownika lub zespół
 6. MPK
 7. Organizatora

Wszystkie dane przełożony i pracownik HR analizują dynamicznie w platformie Empower lub eksportują do pliku Excel.

wp_footer(); ?>