System ocen 360 stopni

Odblokuj potencjał swojego zespołu z feedbackiem 360 stopni.

Zaawansowany System Oceny Kompetencji

Rozwijaj swój zespół dzięki platformie HR od Empower, dedykowanej do kompleksowej analizy umiejętności i kompetencji pracowniczych. Nasze narzędzie do oceny pracowników pozwala na głęboką analizę i identyfikację obszarów wymagających rozwoju.

Personalizacja Procesu dla Twojego Zespołu.

Każdy zespół jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Dzięki naszemu modułowi możesz dostosować proces oceny do specyfiki Twojej firmy i potrzeb pracowników. Elastyczność Empower sprawia, że niezależnie od branży czy rozmiaru organizacji, uzyskasz rzetelne i wartościowe dane, które pomogą Ci w dalszym kształtowaniu kultury firmy oraz strategii HR.

Model i system oceny pracowniczej

Wybierz elastyczną metodę oceny

 1. Ocena 360 stopni jest dedykowana dla kadry kierowniczej, umożliwiając kompleksową ewaluację przez podwładnych, współpracowników, przełożonych oraz kontrahentów.
 2. Ocena 270 stopni to opcja idealna dla zespołów projektowych i organizacji, gdzie kluczowa jest współpraca międzydziałowa. Umożliwia ona włączenie opinii współpracowników w procesie oceny.
 3. Ocena pracownicza 180 stopni jest najczęściej wybieraną formą ewaluacji dla pracowników liniowych. Obejmuje ona zarówno samoocenę pracownika, jak i ocenę ze strony przełożonego.
 4. Ocena 90 stopni to szybka i efektywna metoda, która pozwala przełożonym na ocenę podwładnych bez konieczności ich samooceny czy logowania się do platformy.

Dlaczego Wybrać Empower jako Twoje Narzędzie HR?

Kieruj rozwojem zespołu za pomocą innowacyjnych rozwiązań.

 1. Wszechstronna Analiza 360 Stopni: Dokładne badanie dynamiki zespołu oraz interakcji między pracownikami.
 2. Intuicyjna ocena: Zapewnia szybkie i efektywne przeprowadzanie ocen.
 3. Skalowalność Platformy Do Analizy Zespołu: Bez względu na rozmiar Twojej firmy, nasze rozwiązanie do analizy 360 stopni idealnie się dostosuje.
 4. Wsparcie Specjalistów: Nasz zespół ekspertów pomaga dostosować narzędzie do Twoich unikalnych potrzeb.

Proces Pracy z Aplikacją do Zarządzania Feedbackiem

Tworzenie kultury transparentnej komunikacji krok po kroku

 1. Ustalanie Kryteriów: Zidentyfikuj kluczowe umiejętności i zachowania w Twoim zespole.
 2. Zbieranie Feedbacku: Zachęć pracowników do udziału w procesie oceny, pozwalając na wzajemną wymianę opinii.
 3. Analiza za Pomocą Naszego Systemu: Automatyczne przetwarzanie danych i prezentacja wyników w formie klarownych raportów.
 4. Strategie Rozwojowe: Bazując na wynikach, kształtuj skuteczne plany rozwoju zespołu.
Apps Screen Image 1 Apps Screen Image 1

Dołącz do Grupy Zadowolonych Partnerów

Automatyczne Raporty

Po każdej ocenie dostarczamy przejrzyste analizy, ukazujące mocne i słabe strony zespołu.

Integracja z Innymi Narzędziami HR

Płynne połączenie z popularnymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi.

Adaptacyjność

Możliwość dostosowywania platformy do indywidualnych potrzeb organizacji.

Bezpieczeństwo Danych

Gwarantujemy, że Twoje informacje są przechowywane w sposób zabezpieczony na najlepszych europejskich serwerach.

Rozpocznij transformację swojego zespołu już dziś!

Gotowi na zmiany?

FAQ

Czy możemy korzystać z własnych kompetencji w systemie ocen?

Tak, nasza platforma umożliwia dodawanie nielimitowanej liczby kompetencji. Dział HR ma możliwość nie tylko samodzielnego uzupełniania biblioteki kompetencji własnoręcznie przygotowanymi treściami, ale również korzystania z gotowej bazy kompetencji i wskaźników oferowanej przez Empower. Należy podkreślić, że system pozwala na ocenę różnych grup odbiorców przy użyciu zróżnicowanych kompetencji i wskaźników.

Kto wybiera współpracowników w ocenie 360 stopni?

Odpowiedzialność za wybór współpracowników oceniających menedżerów spoczywa na ich bezpośrednim przełożonym. W procesie tego wyboru może również aktywnie uczestniczyć specjalista ds. HR.

Na podstawie zaimportowanej struktury organizacyjnej system automatycznie sugeruje skład zespołu oceniającego menedżera. Niemniej jednak rekomendacje te mogą być modyfikowane i dostosowywane przez pracownika działu HR.

Jak wprowadzana jest struktura organizacyjna?

Wprowadzenie struktury organizacyjnej do naszej platformy odbywa się w kilku krokach, zapewniając łatwość zarządzania i przejrzystość dla wszystkich użytkowników:

Import Danych: Użytkownicy mogą zaimportować strukturę organizacyjną przy użyciu plików CSV lub Excel. Nasz system obsługuje standardowe formaty tych plików, co ułatwia integrację z istniejącymi narzędziami HR.

Ręczne Dodawanie: Dla firm, które mają mniejsze zespoły lub preferują ręczne dodawanie informacji, istnieje intuicyjny interfejs umożliwiający dodawanie i edycję danych na temat pracowników, ich stanowisk oraz relacji hierarchicznych.

Synchronizacja z Innymi Systemami: Dla firm, które korzystają z innych systemów HR lub zarządzania zasobami ludzkimi, oferujemy integracje API, które umożliwiają automatyczną synchronizację danych.

Wizualizacja: Po wprowadzeniu danych, użytkownicy mogą przeglądać i analizować strukturę organizacyjną w formie interaktywnych wykresów i diagramów.

Zarządzanie Uprawnieniami: Administratorzy mogą łatwo przypisywać różne role i uprawnienia wewnątrz platformy, aby zapewnić, że tylko odpowiednie osoby mają dostęp do wrażliwych informacji.

Aktualizacje: Struktura organizacyjna firmy może się zmieniać. Nasza platforma umożliwia łatwe aktualizacje i modyfikacje, aby struktura była zawsze aktualna.

Czy możemy modyfikować skalę oceny?

Tak, nasza platforma została zaprojektowana z myślą o elastyczności i dostosowywaniu się do indywidualnych potrzeb organizacji. Możliwe jest modyfikowanie skali oceny zgodnie z preferencjami i wymogami Twojej firmy. Dział HR może dostosować zarówno liczbę poziomów skali, jak i ich opisy, aby lepiej odzwierciedlały kulturę i cele ocen w organizacji.

Czy możemy równolegle oceniać w modelu 180 stopni oraz 360 stopni

Tak, nasza platforma oferuje możliwość przeprowadzania ocen w wielu modelach: 90 stopni, 180 stopni oraz 360 stopni. Elastyczność tej funkcji umożliwia dostosowanie procesu oceny do specyficznych potrzeb i wymogów różnych działów lub stanowisk w Twojej organizacji.

Model 90 stopni charakteryzuje się tym, że pracownik jest oceniany wyłącznie przez swojego bezpośredniego przełożonego, bez konieczności logowania się ocenianego do systemu.
Model 180 stopni koncentruje się na feedbacku od bezpośrednich przełożonych i podwładnych pracownika.
Z kolei model 360 stopni uwzględnia opinie z szerokiego zakresu źródeł, w tym od współpracowników na tym samym szczeblu, zespołu i partnerów biznesowych.

W zależności od potrzeb Twojej organizacji możesz wybrać odpowiedni model oceny dla poszczególnych grup pracowników i wdrożyć je równolegle za pomocą naszej platformy.

Czy system wysyła automatyczne powiadomienia?

Tak, nasz system został zaprojektowany tak, aby automatycznie wysyłać powiadomienia w kluczowych momentach procesu oceny. Automatyczne powiadomienia mogą obejmować, między innymi:

Rozpoczęcie procesu oceny: Informowanie pracowników o nadchodzącej sesji oceny oraz o tym, co od nich się oczekuje.

Przypomnienia: Wysyłanie przypomnień do oceniających i ocenianych o zbliżających się terminach lub konieczności ukończenia pewnych etapów procesu.

Aktualizacje statusu: Informowanie uczestników o stanie ich ocen – czy zostały przesłane, czy są w trakcie przetwarzania itp.

Feedback: Powiadomienie pracowników, kiedy ich informacje zwrotne są gotowe do przeglądu.

Zadania administracyjne: Informowanie administratorów lub działu HR o ważnych zmianach, problemach lub potrzebnych działaniach w systemie.

Personalizacja: Oferujemy również możliwość dostosowywania treści powiadomień oraz ich częstotliwości, aby lepiej odpowiadały one potrzebom i kulturze Twojej organizacji.

Automatyczne powiadomienia mają na celu zapewnienie płynności procesu, zwiększenie zaangażowania pracowników oraz minimalizację błędów i opóźnień w cyklu oceny.

Empower – platforma oceny o rozwoju pracowników