Moduł

Rozwój

Szkolenia stacjonarne

Zaplanuj szkolenia na bazie luk kompetencyjnych. Pozwól platformie Empower połączyć produkty szkoleniowe z potrzebami pracowników. Planuj szkolenia na podstawie precyzyjnych danych zbieranych w platformie.

Baza wiedzy

Twórz bazę wiedzy dla Twojej organizacji. Uzupełniaj bazę wiedzy i udostępniaj ją nowo zatrudnionym. Wykorzystaj technologię do rozwoju umiejętności i wiedzy w Twojej organizacji. Korzystaj z materiałów w formacie SCORM, VIDEO, PDF, PPT.

Badanie potrzeb szkoleniowych

Badaj potrzeby szkoleniowe w organizacji. Uruchom proces zbierania potrzeb, ustaw sieczkę akceptacji i ciesz się kompletnym katalogiem potrzeb szkoleniowych.

Chcesz rozwijać swoją organizację?

Zarządzanie szkoleniami stacjonarnymi stało się łatwiejsze.

Wielofunkcyjny moduł do planowania, śledzenia i oceny szkoleń. Dzięki modułowi planowanie szkoleń możesz:
Tworzyć projekty szkoleniowe dla wybranej grupy pracowników
Zarządzać terminami szkoleń
Udostępniać terminy i szkolenia pracownikom
Prowadzić zapisy uczestników
Wysyłać ankiety poszkoleniowe
Prowadzić listy obecności

Empower – ocena, cele i rozwój pracownika