Moduł

Rozwój

Szkolenia stacjonarne

Zaplanuj szkolenia na bazie luk kompetencyjnych. Pozwól platformie Empower połączyć produkty szkoleniowe z potrzebami pracowników. Planuj szkolenia na podstawie precyzyjnych danych zbieranych w platformie.

Baza wiedzy

Twórz bazę wiedzy dla Twojej organizacji. Uzupełniaj bazę wiedzy i udostępniaj ją nowo zatrudnionym. Wykorzystaj technologię do rozwoju umiejętności i wiedzy w Twojej organizacji. Korzystaj z materiałów w formacie SCORM, VIDEO, PDF, PPT.

Badanie potrzeb szkoleniowych

Badaj potrzeby szkoleniowe w organizacji. Uruchom proces zbierania potrzeb, ustaw sieczkę akceptacji i ciesz się kompletnym katalogiem potrzeb szkoleniowych.

Chcesz rozwijać swoją organizację?

Zobacz jakie to łatwe

 

Planowanie - rozliczanie - ocenianie.

 

Zarządzanie szkoleniami stało się łatwiejsze. Dzięki modułowi rozwój pracownika możesz:

  • Tworzyć projekty szkoleniowe dla pracowników
  • Zarządzać terminami szkoleń
  • Udostępniać terminy i szkolenia pracownikom
  • Prowadzić zapisy uczestników
  • Wysyłać ankiety poszkoleniowe
  • Prowadzić listy obecności

Znasz potrzeby szkoleniowe pracowników?

Moduł badanie potrzeb robi to za Ciebie

 

Ustaw automatyczny proces

Zbieraj potrzeby szkoleniowe

Raportuj wyniki w jednym miejscu

Planuj szkolenia na podstawie potrzeb

Monitoruj stopień realizacji szkoleń

 

Analiza potrzeb szkoleniowych jest zautomatyzowanym procesem zbierania potrzeb połączonym z obiegiem akceptacji oraz raportowaniem wykonania.

Korzystasz ze szkoleń online?

E-learning i baza wiedzy dla wszystkich

 

Baza wiedzy to nowoczesne źródło informacji i szkoleń online

 

Baza wiedzy pozwala gromadzić zasoby szkoleniowe w organizacji.

  • Zapisuj pracowników na kursy online
  • udostępniaj materiały szkoleniowe
  • Gromadź zasoby dla aktualnych i przyszłych pracowników
Empower – platforma oceny o rozwoju pracowników