Moduł

Rozwój

Szkolenia stacjonarne

Zaplanuj szkolenia na bazie luk kompetencyjnych. Pozwól platformie Empower połączyć produkty szkoleniowe z potrzebami pracowników. Planuj szkolenia na podstawie precyzyjnych danych zbieranych w platformie.

E-learning

Twórz katalog e-learningów dla twojego zespołu. Uzupełniaj bazę wiedzy i udostępniaj ją nowo zatrudnionym. Wykorzystaj technologię do rozwoju umiejętności i wiedzy w Twojej organizacji. Korzystaj z materiałów w formacie SCORM, VIDEO, PDF, PPT.

Badanie potrzeb szkoleniowych

Badaj potrzeby szkoleniowe w organizacji. Uruchom proces zbierania potrzeb, ustaw sieczkę akceptacji i ciesz się kompletnym katalogiem potrzeb szkoleniowych.

Chcesz rozwijać swoją organizację?

Empower – ocena, cele i rozwój pracownika