Moduł

Ocena kompetencyjna

Ocena 90, 180 czy 360?

Decyduj jakie grupy pracowników objąć informacją zwrotną. 360, 180 czy 90 stopni.

Wybierz kompetencje i arkusze dla każdej grupy.

Indywidualizuj informację zwrotną i połącz ją z programem rozwoju pracowników.

Raportuj.

Buduj Twoją organizację na podstawie kompletnych danych, a nie na bazie przeczucia.

Rozwijaj pracowników zgodnie z ich potrzebami i potencjałem w oparciu o bogaty przekrój raportów.

Zatrzymaj talenty.

Zbierz pracowników o wysokim potencjale i zaproponuj im program rozwoju.

Wyszukaj pracowników wymagających wsparcia i zaproponuj im program naprawczy.

Ocena 90, 180, 270 i 360 stopni.

Wybierz model dla Twojej organizacji.

 • Ocena 360 stopni, dedykowana jest do oceny kadry kierowniczej. Twój zespół może być oceniany przez podwładnych, współpracowników, przełożonego oraz kontrahentów.
 • Ocena 270 umożliwia dodanie współpracowników do oceny. Jest to wariant polecany w zespołach projektowych i organizacji silnie bazującej na współpracy między działowej.
 • Ocena 180 stopni, to najpopularniejsza forma oceny pracowników liniowych. W skład oceny wchodzi samoocena pracownika oraz ocena przełożonego oceniającego podwładnego.
 • Ocena 90 stopni, pozwala przełożonemu ocenić podwładnego, bez konieczności dokonywania samooceny i logowania się do platformy przez pracownika.

Arkusze oceny pracownika

Buduj dowolne arkusze oceny

 • Przedstawiciel HR samodzielnie tworzy arkusze oceny.
 • Pracownicy mogą być oceniani różnymi arkuszami w zależności od stanowiska, roli czy zakresu odpowiedzialności.
 • Platforma wykorzystuje dowolne kompetencje Klienta lub kompetencje dostarczane przez Empower.

Przebieg oceny 180 i 360

Możliwe warianty przebiegu oceny

 • Nominacje. Etap wybierania współpracowników oceniających w trybie 270 lub 360. Nominacje prowadzi bezpośredni  przełożony lub pracownik HR.
 • Ocena. Samoocena, ocena  przełożonego, oceny podwładnych, oceny współpracowników. Na tym etapie zbieramy wszystkie źródła oceny.
 • Kalibracja. Porównanie wstępnych ocen przez HR i możliwość wprowadzania korekt. Np. oceny  przełożonego jest niezasadnie wysoka lub niska, znacząco odbiega od ocen pozostałych przełożonych.
 • Raport porównawczy. Raport zestawiający wstępne wyniki oceny. Jest podstawą do przygotowania się do rozmowy oceniającej między podwładnym a przełożonym.
 • Ocena finalna. Ocena będąca efektem spotkania i rozmowy oceniająco rozwojowej pracownika i przełożonego.
 • Ocena potencjału. Fakultatywny arkusz oceny potencjału pracownika. Wskazujemy potencjał do awansu, krytyczne umiejętności, perspektywy finansowe i inne.
Empower – platforma oceny o rozwoju pracowników