Moduł

Zarządzanie celami

Postaw na efektywność.

Przestaw kulturę organizacyjną na zarządzanie celami. Organizuj spotkania kontrolne w wyznaczonych terminach w roku. Pozwól Twojej organizacji żyć celami od dnia ich wyznaczenia przez monitoring do finalnej oceny.

Kaskaduj cele w organizacji.

Wyznaczaj cele ogólnofirmowe, zespołowe i indywidualne. Zobacz drzewo zależności. Wyszukaj cele indywidualne wspierające cele nadrzędne.

Połącz cele z premiami.

Premiuj pracowników za szczególne osiągnięcia. Możesz połączyć realizację celów z rozwojem pracowników oraz z nagrodami finansowymi.

Zarządzanie celami

Elastycznie wyznaczaj cele w każdej komórce

  • Mechanika zarządzania celami oparta jest na nowoczesnym mechanizmie z podziałem na cele ogólnofirmowe, cele zespołowe, cele indywidualne.
  • Okresy rozliczania celów są elastyczne. Cele wprowadzane są i oceniane w dowolnym okresie w roku.
  • Cykliczne spotkania kontrolne. Platforma zachęca do stałej pracy z celami i prowadzenia cyklicznych spotkań pracownika i przełożonego.
  • Odpowiedzialnym za wyznaczanie i ocenianie celów jest przełożony. Pracownik ma pełną kontrolę przebiegu realizacji dzięki powiadomieniom, możliwością komentowania i śledzenia poziomu realizacji celów.

Kaskadowanie celów

Logiczna struktura powiązanych celów

  • Kaskadowanie celów umożliwia tworzenie logicznej struktury powiązanych celów w Twojej organizacji.
  • Cele indywidualne mogą realizować zespołowe, cele zespołowe mogą być częścią strategii ogólnofirmowej.
Empower – platforma oceny o rozwoju pracowników