Moduł

Zarządzanie celami

Postaw na efektywność.

Przestaw kulturę organizacyjną na zarządzanie celami. Organizuj spotkania kontrolne w wyznaczonych terminach w roku. Pozwól Twojej organizacji żyć celami od dnia ich wyznaczenia przez monitoring do finalnej oceny.

Kaskaduj cele w organizacji.

Wyznaczaj cele ogólnofirmowe, zespołowe i indywidualne. Zobacz drzewo zależności. Wyszukaj cele indywidualne wspierające cele nadrzędne.

Połącz cele z premiami.

Premiuj pracowników za szczególne osiągnięcia. Możesz połączyć realizację celów z rozwojem pracowników oraz z nagrodami finansowymi.

Zarządzanie celami

Elastycznie wyznaczaj cele w każdej komórce

Na platformie Empower wprowadzanie celów jest łatwe i elastyczne. Można to zrobić w dowolnym momencie w roku, a okresy rozliczeniowe są dostosowywane do potrzeb organizacji i menedżera. Mogą one być roczne, kwartalne lub ustalane ad hoc. Każdy cel jest uzupełniony wskaźnikami realizacji, dzięki czemu można monitorować postępy w ich realizacji. Platforma Empower pozwala na elastyczne dostosowanie procesu do zmiennych warunków w organizacji co przekłada się na efektywność i satysfakcję użytkowników.

Spotkania cykliczne i aktualizacja celów

Checkpoint i planowe spotkania aktualizacyjne

Cykliczne spotkania kontrolne to kluczowa część naszej platformy, która zachęca do stałej pracy z celami i umożliwia ich monitorowanie. Platforma Empower umożliwia wygodne wprowadzanie i ocenianie celów w dowolnym okresie w roku, co pozwala na większą elastyczność w ich realizacji.

Kaskadowanie i delegowanie celów

Logiczna struktura powiązanych celów

Platforma Empower umożliwia łatwe kaskadowanie celów, czyli przekazywanie celów z jednego poziomu organizacji na kolejne poziomy. Platforma umożliwia wyznaczanie celów na każdym poziomie organizacji, a następnie śledzenie postępów w ich realizacji.

Powiązanie celów między osobami odpowiedzialnymi pozwala na efektywne zarządzanie procesem planowania i realizacji celów w firmie

Empower – platforma oceny o rozwoju pracowników