slider empower

Platforma do zarządzania HR

Ocena pracownika

Kompetencje

Cele

Planowanie sukcesji

Empower Talent Managment™ to modułowe oprogramowanie HR, w skład którego wchodzą ocena pracownicza, ocena 360, ocena realizacji celów, zarządzanie szkoleniami, planowanie sukcesji, rekrutacja, badania satysfakcji pracowników.

Nasza firma od lat projektuje i wdraża oprogramowanie dla działów personalnych. Platforma Empower jest intuicyjna i przyjazna użytkownikowi. Całość zawiera wszelkie raporty i informacje jakie nowoczesny HR powinien posiadać.

Moduły platformy

Ocena pracownika

Kompleksowa ocena pracownika zawierająca między innymi ocenę kompetencji, ocenę realizacji celów, ocenę potencjału do awansu.

E-learning

E-learning umożliwia zarządzanie szkoleniami w standardzie SCORM oraz tworzenie własnych paczek e-learningowych w oparciu o wbudowany edytor.

Cele

Ocena realizacji celów jakościowych oraz wskaźników efektywności. Elastyczny moduł do wyznaczania, monitorowania i oceniania celów.

Ocena 360

Moduł do zarządzania oceną 360 dla całej firmy lub wybranych pracowników. Proste i intuicyjne rozwiązanie z doskonałymi raportami.

Planowanie sukcesji

Planowanie sukcesji w organizacji. Budowanie puli sukcesorów, selekcja pracowników o wysokim potencjale, przygotowywanie planów rozwojowych.

Badania ankietowe

Badania ankietowe w organizacji, anonimowe lub imienne. Dostępny katalog przykładowych ankiet i model czytelnego raportowania.

Szkolenia

Szkolenia powiązane z wynikami oceny kompetencyjnej, celami rozwojowymi pracownika oraz wynikające z badania potrzeb szkoleniowych.

Pracownicy

Zarządzanie danymi personalnymi. Tworzenie opisów stanowisk pracy, zintegrowane CV pracowników, zbieranie danych z rożnych źródeł i systemów IT.

Nasi klienci

kruk

Ocena pracownicza 360

Moduł ocena pracownicza zbiorem narzędzi do oceny kompetencji, wyznaczania celów rozwojowych i oceny potencjału pracownika.

Ocena pracownika jest intuicyjna i prosta. Zarówno pracownik jak i przełożony wypełniają arkusze, a system monitoruje postępy i podpowiada kolejne kroki.

Każda ze stron ma dostęp do raportów, archiwizowanych ocen historycznych, ocen i realizacji celów rozwojowych. Poziom dostępu do danych jest ograniczony rolą w organizacji, tj. pracownik widzi swoje oceny, przełożony widzi swój zespół, a pracownik HR ma dostęp do danych z całej organizacji.

Skuteczne zarządzanie kompetencjami zaczyna się tutaj.

zarządzanie talentami
kryteria oceny pracownika

Cele. Wyznaczanie i ocena.

Wskaźniki efektywności (KPI)

Ocena twardych wskaźników efektywności (KPI) dokonywana jest w przyjętych dla danego stanowiska okresach, np. miesięcznie, kwartalnie, rocznie.
Ocenę KPI prowadzi przełożony. Jest on odpowiedzialny za wyznaczanie, monitorowanie realizacji i ocenę KPI.
Aplikacja zawiera mechanizm zarządzania KPI przez Administratora HR. Tworzy on katalog wskaźników dopasowany do potrzeb firmy. W procesie oceny przełożony sięga więc do gotowego katalogu wskaźników, co pozwala na ujednolicenie systemu i łatwiejszą analizę danych.
Podczas oceny rocznej mamy dostęp do wszystkich cyklicznych ocen KPI, pokazanych w tabelach i na wykresach.

Zadania (cele opisowe)

Pracownik i przełożony mogą wyznaczać cele opisowe. Wyznaczanie i ocena może przebiegać w dowolnym momencie w roku, a wyniki realizacji wliczane są do finalnej oceny okresowej pracownika.

Planowanie sukcesji

Moduł planowanie sukcesji jest przygotowany z myślą o pracownikach z wysokim potencjałem. Osoby wyznaczone do programu sukcesji opisują swoje oczekiwania względem organizacji, możliwe ścieżki rozwoju, preferowane stanowiska i inne. Przełożony ocenia potencjał pracownika a w razie wyznaczenia go do programu sukcesji (wysoki potencjał) wyznacza pracownikowi dodatkowe cele rozwojowe i zadania związane z sukcesją.

Firma ma dostęp do bazy danych z opisem potencjału pracowników. Dane zbierane są z różnych procesów – oceny, realizacja zadań, plan sukcesji.

planowanie sukcesji - arkusz zarządzanie talentami
zarządzanie szkoleniami hr

Szkolenia

System umożliwia zarządzanie szkoleniami z poziomu HR. Do dyspozycji mamy katalogi szkoleń do wyboru, obieg wniosków szkoleniowych, analizę potrzeb szkoleniowych w oparciu o luki kompetencyjne i wnioski przełożonych.

Każdy produkt szkoleniowy jest indeksowany(opisywany) kompetencjami, umiejętnościami, lub innymi wskaźnikami
Aplikacja automatycznie zestawia luki kompetencyjne pracowników z produktami szkoleniowymi rozwijającymi pożądane kompetencje, zachowania czy postawy.

Propozycja szkolenia może być podpowiadana przez system, ale także wychodzić z inicjatywy przełożonego lub pracowników HR.
System monitoruje i archiwizuje wszystkie zdarzenia, dzięki temu mamy dokładną mapę wszystkich działań szkoleniowych w organizacji.

Klienci o nas

„Jako osoba odpowiadająca za cały projekt, mogę z całą odpowiedzialnością polecić firmę Empower jako rzetelnego i godnego zaufania partnera do współpracy…  system  obecnie zawiera trzy główne moduły: ocen okresowych, zarządzania szkoleniami i zarządzania zadaniami. Ostatecznie otrzymałam program bardzo przyjazny użytkownikowi, czytelny i prosty w obsłudze, co potwierdzają sami użytkownicy…”

Agnieszka Gałązkiewicz
Agnieszka GałązkiewiczAlfa Elektro - Kierownik ds. Zasobów Ludzkich

„Spółka Castorama oczekuje od kooperantów bardzo wysokich standardów pracy oraz wysokich kompetencji konsultantów. W każdym przypadku Empower stanął na wysokości zadania. Na szczególną uwagę zasługują profesjonalizm konsultantów oraz ogólne dobre wrażenie płynące ze współpracy…”

Piotr Skarbek
Piotr SkarbekCastorama - Kierownik ds. Rozwoju HR

„…W ramach współpracy Firma dostarczała nam system do przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych oraz dokonała jego wdrożenia. Współpraca pomiędzy naszymi spółkami przebiegła harmonijnie. Zawsze możemy liczyć na konsultacje i fachowe doradztwo. Standardy obowiązujące w Empower Spółka z o.o. w pełni spełniają nasze oczekiwania, a życzliwość i otwartość pracowników przyczyniają się do tego, że możemy ją polecić jako rzetelną i godną zaufania Firmę…”

Kamila RaczyńskaNovita S.A. - Asystentka Zarządu
wp_footer(); ?>