SOP

Empower Talent Managment™ to modułowe oprogramowanie HR, , w skład którego wchodzą ocena pracownicza, ocena 360, ocena realizacji celów, zarządzanie szkoleniami, planowanie sukcesji, rekrutacja, badania satysfakcji pracowników.

Nasza firma od lat projektuje i wdraża oprogramowanie dla działów personalnych. Platforma Empower jest intuicyjna i przyjazna użytkownikowi. Całość zawiera wszelkie raporty i informacje jakie nowoczesny HR powinien posiadać.

Platforma HR

Ocena pracownika

Kompleksowa ocena pracownika zawierająca między innymi ocenę kompetencji, ocenę realizacji celów, ocenę potencjału do awansu.

Rekrutacja

Tworzenie formularzy rekrutacyjnych, publikacja ogłoszeń, budowanie baz kandydatów, prowadzenie wielostopniowego procesu rekrutacyjnego.

Ocena realizacji celów

Ocena realizacji celów jakościowych oraz wskaźników efektywności. Elastyczny moduł do wyznaczania, monitorowania i oceniania celów.

Ocena 360

Moduł do zarządzania oceną 360 dla całej firmy lub wybranych pracowników. Proste i intuicyjne rozwiązanie z doskonałymi raportami.

Planowanie sukcesji

Planowanie sukcesji w organizacji. Budowanie puli sukcesorów, selekcja pracowników o wysokim potencjale, przygotowywanie planów rozwojowych.

Badania ankietowe

Badania ankietowe w organizacji, anonimowe lub imienne. Dostępny katalog przykładowych ankiet i model czytelnego raportowania.

Szkolenia

Szkolenia powiązane z wynikami oceny kompetencyjnej, celami rozwojowymi pracownika oraz wynikające z badania potrzeb szkoleniowych.

Pracownicy

Zarządzanie danymi personalnymi. Tworzenie opisów stanowisk pracy, zintegrowane CV pracowników, zbieranie danych z rożnych źródeł i systemów IT.

Nasi klienci

logo_CASTORAMA
kruk
aegon logo
alfa elektro logo
hellmann logo
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
lentex logo
tech data logo
trade stomil
dsv
logo-novita

Ocena pracownicza 180 i 360

System ocen okresowych lub ocena pracownicza jest sformalizowanym procesem oceny i rozwoju pracownika. Największym atutem ocen okresowych jest możliwość wszechstronnego wykorzystania w motywowaniu, w planowaniu zatrudnienia, awansów, w planowaniu ścieżek kariery, w opracowywaniu programów szkoleniowych, a także w polityce wynagradzania i premiowania.

Ocena pracownicza jest korzystna zarówno dla firm, jak i dla samych zatrudnionych. Ocenianie wpływa na lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, poprawia komunikację między przełożonym i pracownikiem, daje pracownikom feedback dotyczący ich pracy, wymagań przełożonych, możliwości rozwoju, itp.

Składnikami oceny pracowniczej są mogą być różne elementy łącznie występujące jako

arkusz oceny pracownika

   • arkusze oceny kompetencyjnej
   • arkusze oceny realizacji celów (KPI)
   • arkusz oceny realizacji zadań
   • arkusze związane z planowaniem sukcesji
   • plany rozwojowe
   • sugestie szkoleniowe, itd.

Jakie kryteria oceny przyjąć?

W programie Empower Talent Managment każda ocena pracownicza jest niezależnym procesem. Możemy prowadzić równolegle oceny różniące się arkuszami, uczestnikami oraz kryteriami oceny. Przykład elementów jakie możemy indywidualnie określać::

    • Okres w jakim badanie ma być aktywne dla wybranych pracowników
    • Oceniane kryteria oraz jakie arkusze mają być dostępne w wybranym badaniu.
    • Uczestnicy cyklu. (np. wszyscy, wyłącznie handlowcy, grupa nowo zatrudnionych pracowników, HiPo, kierownicy, itp.)
    • Wagi składników procesu oceny.
    • Kompetencje przypisane do grup pracowniczych

W konsekwencji jedna ocena pracownicza może składać się z różnych formularzy uruchamianych dla różnych grup pracowniczych. Różne formularze mogą być uruchamiane dla pracowników biurowych, pracowników produkcji czy magazynów.

zarządzanie talentami

Korzyści oceny pracowniczej

Korzyści dla firmy

 • Lepsze wykorzystanie potencjału pracowników
 • Diagnozowanie kompetencji pracowników i lepsze przydzielanie zadań
 • Skuteczniejsza polityka awansów, przesunięć w ramach organizacji
 • Wychwytywanie i zatrzymanie pracowników o wysokim potencjale
 • Planowanie rozwoju pracowników i podnoszenie motywacji
 • Usprawnianie komunikacji między menedżerami i podwładnymi
 • Stworzenie bazy dla innych procesów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zmniejszenie fluktuacji pracowników

Korzyści dla menedżera

 • Usprawnienie komunikacji między kierownikiem a pracownikami
 • Zbieranie informacji na temat swoich podwładnych, ich planów zawodowych, preferencji i oczekiwań
 • Poznanie przyczyn problemów pracowników, konfliktów oraz innych barier, a także możliwość wprowadzenia natychmiastowych środków zaradczych
 • Naturalna sytuacja wspomagająca motywowanie pracowników
 • Precyzyjne określanie potrzeb i planów rozwojowych poszczególnych pracowników
 • Możliwość przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym(zmiana pracy, wypalenie zawodowe, itp)

Korzyści dla pracownika

 • Otrzymywanie cyklicznej informacji zwrotnej dotyczącej własnej pracy, silnych stron i potencjalnych obszarów rozwojowych
 • Wspólne z kierownikiem określenie własnego potencjału rozwojowego
 • Wsparcie planowania własnej kariery
 • Podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji
 • Poprawa komunikacji z przełożonymi
 • Większe zadowolenie z pracy dzięki lepiej dopasowanym zadaniom
wp_footer(); ?>