Idealny proces oceny pracownika pozwala każdej ze stron przemyśleć ocenę i jej kryteria, porównać wzajemne oceny pracownika i przełożonego, dokonać oceny podczas rozmowy oceniającej oraz kalibrować wyniki, tak by były w miarę obiektywne oraz podobnie oceniane w całej organizacji.